komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Náš tím

silvia tatarková

Pôsobíme na trhu od roku 2000. Od roku 2000 sme aj členmi SAK. Naše služby poskytujeme v centre mesta Martin, pričom od roku 2016 pôsobíme na adrese Škultétyho 472/10. Našou snahou je poskytovať široké spektrum právnych služieb pre fyzické aj právnické osoby. Pravidelne publikujeme do regionálnych novín MY Turčianske noviny a občasníka obce Bystrička – Život Bystričky. Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá. Problémy klientov riešime s pozitívnym prístupom so snahou nájsť optimálne riešenie pre každého klienta na mieru. Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou. Za základné piliere advokátskej kancelárie považujeme profesionalitu, individuálnosť a maximálnu diskrétnosť.

JUDr. Silvia Tatarková ​

ADVOKÁTKA A KONATEĽKA SPOLOČNOSTI​

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia nazbierala právnu prax vo viacerých úspešných advokátskych kanceláriách v Bratislave a v Martine.

V roku 2000 založila vlastnú advokátsku kanceláriu. Má viac ako 25 rokov právnej praxe. Zameriava sa na poskytovanie širokého spektra právnych služieb pre fyzické a právnické osoby.

JUDr. Ing. Ondrej Randiak

koncipient

JUDr. Ing. Ondrej Randiak je absolventom odboru financie na zahraničnej vysokej škole Bankovní institut vysoká škola Praha a absolventom odboru práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2021 získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul doktor práv, v skratke JUDr.

Pred nástupom na pozíciu advokátskeho koncipienta pracoval predovšetkým v oblasti poisťovníctva a financií. Od roku 2018 pracoval na pozícií advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave, pričom prevažnú časť práce venoval podnikaniu zahraničných spoločností na Slovensku. V advokátskej kancelárii AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. pracuje od roku 2020.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na oblasť obchodného, občianskeho, pracovného, finančného práva a ochrany osobných údajov. Zároveň má skúsenosti s daňovým právom, ako aj s vedením účtovníctva.

Plynulo ovláda anglický jazyk, ktorý využíval na dennej báze pri komunikácií so zahraničnými klientmi. Okrem anglického jazyka ovláda na komunikačnej úrovni aj poľský jazyk.

JUDr. Mgr. Monika Lichnerová

KONCIPIENT​

JUDr. Mgr. Monika Lichnerová je absolventkou Paneurópskej vysokej školy v štúdijnom odbore právo. V rámci odboru trestného práva ukončila v roku 2020 rigorózne konanie. Aktuálne pokračuje v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.), ktoré by mala predbežne v roku 2022 ukončiť.

V advokátskej kancelárii AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. vykonáva činnosť koncipientky od roku 2019. Svoje vedomosti nadobudnuté na právnickej fakulte, dopĺňa o poznatky získané počas štúdia na Fakulte Managementu, Univerzity Komenského, kde ukončila v roku 2018 magisterský stupeň štúdia v odbore medzinárodný manažment.

V rámci právnej praxe sa venuje najmä agende rodinného a trestného práva. Aktívne sa venuje aj agende správy bytov a nebytových priestorov. Plynulo ovláda anglický jazyk a na komunikačnej úrovni nemecký jazyk. Jazykové znalosti nadobudla najmä počas študijných pobytov v zahraničí – Lisabon, Dražďany, Londýn.

Miroslav Mazúch

právny asistent

Ako denný študent bakalárskeho stupňa štúdia navštevuje Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave.

Jeho hlavným cieľom je získavať praktické skúsenosti vo všetkých oblastiach práva už v priebehu štúdia, preto od januára vykonáva prax v AK JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o., na pozícii právneho asistenta. V súčasnej dobe sa venuje rozšírovaniu svojich vedomostí v oblasti právnej angličtiny, zaujíma ho problematika trestného práva, v rámci ktorej sa zúčastnil univerzitného kola Študentskej vedeckej konferencie so svojím príspevkom.

Office
management

Ing. Kristína Calíková

Miriam Nogová

Spolupráce

ak T ak, s. r. o.

spolupracujúca spoločnosť v oblasti ochrany osobných údajov, GDPR

VL media, s. r. o.

spolupracujúce spoločnosti v oblasti marketingu a médií

Infinity, s.r.o.

spolupracujúce spoločnosti v oblasti marketingu a médií

Respect – Ing. Pavel Taraba – finančný agent

spolupráca v oblasti poradenstva pre oblasť poisťovníctva.