komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Tatarková

silvia

profil kancelárie

v centre diania

Pôsobíme na trhu od roku 2000. Od roku 2000 sme aj členmi SAK.
Naše služby poskytujeme v centre mesta Martin, pričom od roku 2016 pôsobíme na adrese Škultétyho 472/10.

Našou snahou je poskytovať široké spektrum právnych služieb pre fyzické aj právnické osoby. Pravidelne publikujeme do regionálnych novín MY Turčianske noviny a občasníka obce Bystrička – Život Bystričky. Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá. Problémy klientov riešime s pozitívnym prístupom so snahou nájsť optimálne riešenie pre každého klienta na mieru. Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou. 

Za základné piliere advokátskej kancelárie považujeme profesionalitu, individuálnosť a maximálnu diskrétnosť.

Obchod

Pozemky

Pohľadávky

Verejný sektor

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo

Advokátska a právnicka činnosť v meste Martin

Advokátska a právnicka činnosť v meste Martin

Advokátska a právnicka činnosť v meste Martin