komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Pracovné právo

silvia tatarková

Pracovné právo je oblasť, ktorá si vyžaduje znalosť právnych špecifík, kus diplomacie a empatie pri riešení akéhokoľvek problému. Zameriavame sa preto, na poskytnutie komplexného právneho servisu ako zamestnávateľom, tak aj zamestnancom. Naša advokátska kancelária sa snaží vždy o nájdenie optimálneho riešenia pre obe strany, formou diskusie a výmeny názorov.

Klientom garantujeme a poskytujeme profesionálne poradenstvo v týchto oblastiach:

Okrem toho sa zameriavame na:

Prípravu a revíziu pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
príprava a revízia manažérskych zmlúv,
vnútorné pracovnoprávne predpisy,
poradenstvo v oblasti skončenia pracovného pomeru,
hromadné prepúšťanie,
dohody o dočasnom pridelení zamestnancov,
posudzovanie kolektívnych zmlúv,
postavenie a práva odborov,
ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch,
právne poradenstvo v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobingu),
právne zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch.

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo