komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Pohľadávky

silvia tatarková

Vymáhanie pohľadávok patrí k najčastejším žiadostiam klientov na advokáta. Je preto potrebné oboznámiť klientov s ich možnosťami a úspešnosťou vymáhania pohľadávok. Skôr, ako advokátska kancelária pristúpi k samotnému vymáhaniu, je potrebné klienta oboznámiť, či je vymožiteľná jeho pohľadávka a dohodnúť cestu, akou sa pohľadávka bude vymáhať. Aj v tomto prípade pristupujeme ku klientom individuálne, na základe ich predstáv a požiadaviek a následne sa zvolí stratégia vymáhania. V tejto oblasti sa advokátska kancelária pýši dlhoročnými skúsenosťami a množstvom úspešne vymožených pohľadávok v prospech našich klientov.

Klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a úkony týkajúce sa vymáhania pohľadávok:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo