komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Spotrebiteľské právo

silvia tatarková

V tejto oblasti práva sa advokátska kancelária zameriava na:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo