komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Právo duševného vlastníctva

silvia tatarková

Advokátska kancelária od roku 2018 aktívne pracuje na poskytovaní právneho poradenstva v oblasti duševného vlastníctva. Ide o veľmi špecifickú oblasť práva, kde je potrebné držať sa požiadaviek a predstáv klienta. Právne služby v tejto oblasti poskytujeme na mieru každému klientovi a ku každému pristupujeme individuálne. Klientovi zabezpečíme všetky úkony týkajúce sa Úradu priemyselného vlastníctva.

Pod duševným vlastníctvom sa myslí majetok nehmotný, ide predovšetkým o výsledky myslenia a kreativity, ako najčastejšie sa vyskytujú: vynálezy, umelecké či literárne diela, dizajn, obchodná značka, počítačové hry, know-how a iné.

Konania a úkony s tým súvisiace zastrešuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Máme skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva a služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, máme množstvo úspešných registrácií ochranných známok, ako aj zastupovanie klientov v konaniach vedených Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Naša advokátska kancelária úspešne zapísala množstvo ochranných známok.

Ochranné známky zapísané našou advokátskou kanceláriou si môžete pozrieť na verejne dostupnom zdroji/register ochranných známok: https://wbr.indprop.gov.sk/

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo