komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Právo hospodárskej súťaže

silvia tatarková

Advokátska kancelária klientom poskytuje konzultácie a právne služby v spojitosti so súťažným právom.

Klientom pomôžeme v oblasti práva hospodárskej súťaže:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo