komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Energetika

silvia tatarková

Oblasť energetiky je veľmi špecifickou oblasťou, kde je potrebné aplikovať špecifický prístup a odborné znalosti, ale hlavne praktické skúsenosti.

V prípade špecifických potrieb či projektov v tejto oblasti zabezpečíme:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo