komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Trestné právo

silvia tatarková

V prípade trestného práva je v popredí záujmu advokátskej kancelárie sloboda klienta, preto sa mu venujeme s maximálnou profesionalitou a diskrétnosťou. Vo svojom portfóliu máme skúsenosti so všetkými fázami trestného konania, ako je obhajoba v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom. V týchto prípadoch je potrebné, aby klient poznal všetky svoje práva.

Advokátska kancelária klientom zabezpečí:

Oblasti:

Daňové trestné činy, ekonomická trestná činnosť
Drogová trestná činnosť
Násilné trestné činy
Eurofondy
Dopravné nehody
Majetková trestná činnosť
Počítačová kriminalita
A iné…

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo