komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

OCHRANNÁ ZNÁMKA

silvia tatarková

Načo je dobrá ochranná známka?

Ochranná známka zohráva jednu z kľúčových úloh pri úspechu podnikateľskej činnosti.

Vďaka nej sa budete líšiť od konkurencie a zákazníci vás rozpoznajú.

Vašu značku, názov logo či slogan si môžete nechať zaregistrovať ako ochrannú známku. Na trhu si tak zabezpečíte skutočnú jedinečnosť a odlišnosť. Ide o symbol, na základe ktorého si zákazníci vyberú práve vás, symbol, ktorý môžete používať iba vy, symbol, ktorý odlíši Vaše tovary a služby od iných podnikateľov.

Aká je platnosť zápisu ochrannej známky?

Platnosť zápisu je 10 rokov od podania prihlášky.

Je možnosť obnovy zápisu ochrannej známky na ďalších 10 rokov.

Pri zápise ochrannej známky si zo zoznamu vyberiete, pre aké tovary a služby si želáte ochrannú známku zapísať. Tovary a služby sú v zozname zoskupené do rôznych tried. V základnom poplatku za registráciu ochrannej známky máte zahrnuté až tri triedy tovarov a služieb, s ktorých špecifikáciou a výberom Vám radi pomôžeme. Správny výber je pre Vás veľmi dôležitý, pretože Vaše označenie bude po úspešnej registrácii chránené len pre Vami vybraté tovary a služby.

Koľko stojí zápis ochrannej známky?

Správny poplatok za podanie prihlášky na zápis individuálnej ochrannej známky je podľa Zákona o správnych poplatkoch 166 €, ktorý je v určitých prípadoch možné znížiť skoro na polovicu. V prípade elektronického podania, je poplatok 96 €. V prípade podania zápisu ochrannej známky Vás základné tri triedy budú stať 96,- €, keďže naša kancelária robí podania výhradne elektronicky.

Aké sú výhody zápisu ochrannej známky?
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Bez jeho súhlasu tak nesmie nikto používať označenie zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby, ak by preto existovala

pravdepodobnosť ich zámeny. Zápis ochrannej známky má význam najmä pre ochranu označení tovarov a služieb, ktoré majú na území Slovenskej republiky dobré meno. Tieto sú tak chránené pred neoprávneným využívaním ich zameniteľnosti iným podnikateľom.

Túto službu Vám naša advokátska kancelária vie rýchlo a spoľahlivo zabezpečiť.

V prípade záujmu nás kontaktujte na: tatarkova@tatarkova.sk

viac informácií na: https://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo