komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

silvia tatarková

Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z., ktorého účelom bolo upraviť požiadavky na subjekty, ktoré obchodujú so štátom, podmienky obchodovania so štátom, ako aj postup s tým súvisiaci.

  • Vznikol 1.2.2017.
  • Je určený pre subjekty, ktoré poberajú finančné prostriedky od štátu, resp. verejných inštitúcií.
  • Podstatou RPVS je odhalenie osôb, ktoré reálne vlastnia firmy obchodujúce s verejným sektorom, t. j. konečný užívateľ výhod.

Kedy je potrebné sa zapísať do registra?

  • Obchodujete s verejným sektorom
  • Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora
  • Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) od mesta, obce, štátu
    A to všetko s hodnotou nad 100 000 Eur jednorazovo alebo ročne 250 000 Eur

Naša advokátska kancelária Vám vie zabezpečiť:

Máme viac ako 50 úspešne zapísaných firiem do registra partnerov verejného sektora.

Dôležitou súčasťou existencie spoločnosti v RPVS je povinnosť:

  • overenie konečných užívateľov výhod k 31.12. príslušného kalendárneho roka

Máte záujem o zápis Vašej spoločnosti do RPVS?
Neváhajte nás kontaktovať: e-mail: rpvs@tatarkova.sk; tel. číslo: 043/4288666

Viac informácií:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo