komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Medicínske a farmaceutické právo, oblasť zdravotníctva

silvia tatarková

Toto nové, moderné a špecifické odvetvie práva si vyžaduje osobitný prístup a vysoko profesionálne riešenie problémov s odborným prístupom klientovi na mieru. Advokátska kancelária poskytuje špecializované znalosti a maximálnu diskrétnosť. Ide o zvlášť citlivé spory a s tým spojené údaje. Naše služby v tejto oblasti práva poskytujeme ako pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, rovnako pre pacientov. Medzi našich stálych a dlhodobých klientov patria tiež väčšie aj menšie zdravotnícke zariadenia a lekárne.

Aj vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú epidemiologickú situáciu spôsobenú vírusom COVID- 19, sme nadobudli široké spektrum znalostí a skúseností v oblasti zdravotníctva. Advokátska kancelária sa podrobne venuje aktuálnej legislatívne v oblasti COVID-19 a vieme klientom klientom zagarantovať rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti a vysoko odborné konzultácie aktuálne v čase.

Naša advokátska kancelária klientom zabezpečí:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo