komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Doprava, logistika a cestovný ruch

silvia tatarková

Advokátska kancelária sa zameriava na poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti dopravy, logistiky a cestovného ruchu. Máme dlhoročné a bohaté skúsenosti s cestovnými agentúrami, cestovnými kanceláriami, kamiónovou dopravou a pod. Našou snahou je zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby v riešení sporov ako poskytovateľom rôznych druhov dopráv a s tým spojenej logistiky, aj poskytovateľom služieb cestovného ruchu, ako aj ich klientom. Vďaka tímu jazykovo zdatných kolegov vieme klientom zagarantovať profesionalitu a riešenie problémov v medzinárodnom merítku na mieru klienta. Advokátska kancelária úzko a dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o. v spolupráci s Ing. Pavelom Tarabom – finančným agentom, v oblasti poisťovníctva, vieme zabezpečiť poradenstvo, prípravu a analýzu zmluvnej dokumentácie v oblasti poisťovníctva.

Klientom zabezpečujeme:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo