komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

E-commerce

silvia tatarková

Naša advokátska kancelária má bohaté a dlhoročné skúsenosti s právnym servisom pre prevádzkovateľov internetových obchodov – e-shopov.

Ste prevádzkovateľom internetového obchodu?

Spracovanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je základ pre správne fungovanie e-shopov. VOP naša kancelária vie spracovať na mieru, na základe požiadaviek klienta. Zároveň je nevyhnutnosťou spracovanie reklamačného poriadku a nastavenie zmlúv.
VOP pripravíme pre každý druh podnikania v oblasti e-shopu tak, aby zodpovedali predstavám a požiadavkám klienta a zároveň, aby zodpovedali zákonu a boli v súlade s náležitosťami, ktoré vyžaduje Slovenská obchodná inšpekcia.

Zabezpečíme Vám komplexné poradenstvo a služby ako:

Naša advokátska kancelária od roku 2020 spolupracuje so spoločnosťou ak Tak, s. r. o., čím vieme klientom zabezpečiť a garantovať komplexný právny servis v oblasti ochrany osobných údajov. Garantujeme vysoko kvalitné právne poradenstvo, a s tým súvisiace činnosti na ochranu osobných údajov.

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo