komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

GDPR

silvia tatarková

Ide o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Popri GDPR platí zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Naša advokátska kancelária spolupracuje so spoločnosťou ak T ak, s. r. o., ktorá je zameraná na odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, zahŕňa komplexné vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a a činnosti oprávnenej osoby podľa čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR.

Využite našu službu, prostredníctvom našej spolupracujúcej spoločnosti, ochrany osobných údajov a získajte tak nielen kompletnú dokumentáciu, ale aj pravidelné školenia zamestnancov, konzultácie k otázkam týkajúcich sa ochrany osobných údajov a kontrolu spojenú s auditom stavu ochrany osobných údajov. V prípade kontroly zo strany štátnych orgánov vieme zabezpečiť kompletnú komunikáciu ako aj zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Ponúkame vám:

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo