komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Finančné právo, daňové a colné právo,

silvia tatarková

V oblasti finančného, daňového a colného práva

Advokátska kancelária nadviazala spoluprácu s daňovými poradcami, audítormi a účtovníkmi pre komplexné posúdenie a potrebu riešenia problémov klientov v snahe v širokom komplexe zabezpečiť celý právny servis služieb.

Nad rámec poskytovaných právnych služieb sme schopní klientom poskytnúť aj nadštandardné služby v podobe zohľadnenia daňovo-právnych súvislostí príslušnej problematiky a tak dosiahnuť ekonomicky efektívne riešenie prípadu.

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo