komplexná a dostupná právna starostlivosť v centre mesta martin

advokátska kancelária

Rodinné a občianske právo

silvia tatarková

Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi a ďalšími členmi rodiny.
V občianskom práve máme bohaté skúsenosti v oblasti vlastníckeho práva, vyporiadaním podielového či bezpodielového spoluvlastníctva, ako aj riešením susedských sporov.
Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých oblastiach rodinného, občianskeho práva. Klientom garantuje komplexný právny servis. Naša kancelária má vo svojom portfóliu aj konania, kde jeden z rodičov bol cudzinec. Ponúkame odborné znalosti a skúsenosti, o čom svedčí mnoho vyriešených sporov k spokojnosti klienta.

Advokátska kancelária klientom zabezpečí:

Lepšie je byť pripravený a všetko riešiť s chladnou hlavou a dohodou.

Ponuka služieb

skutočne komplexná
právna činnosť

Pohľadávky

Pracovné právo

Obchodné právo

Správne právo / Pozemkové právo / Verejný sektor ( obce, mestá a školy)

Rodinné právo a občianske právo